Luokittelu
 

CIXING ratkaisee venäläisten asiakkaiden maksujen perintäongelman

Date:2024-04-08

3. huhtikuuta 2024 osallistuin CIXING Groupin puolesta "Exchange Meeting on Russian Payment Perimisasioita ulkomaankauppayrityksille" -tapahtumaan. Tämä vaihtokokous pidettiin aikana, jolloin Kiinan ja Venäjän kauppa on monimutkaisen ja jatkuvasti muuttuvan kansainvälisen ympäristön edessä. Erityisesti Yhdysvaltain Venäjä-vastaiset pakotteet ovat johtaneet toistuviin maksujen perintäongelmiin, mikä on tuonut huomattavia haasteita monille ulkomaankauppayrityksille.

CIXING-ryhmän jäsenenä olen hyvin tietoinen yrityksemme johtavasta asemastatäysin tietokoneistetut litteät neulekoneetja tärkeä liiketoimintasuunnitelmamme Venäjän markkinoilla. Viimeaikaisten kansainvälisen tilanteen muutosten seurauksena maksujen perintä-ongelmamme Venäjällä ovat kuitenkin nousseet entistä näkyvämmiksi, mikä on epäilemättä asettanut huomattavia paineita liiketoimintamme kehitykselle.

Tässä vaihtokokouksessa keskustelimme monien kollegoiden kanssa siitä, kuinka Venäjällä voitaisiin tehokkaasti ratkaista takaisinmaksuongelma. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että kommunikoinnin vahvistamisen venäläisten asiakkaiden kanssa sekä heidän todellisten tarpeiden ja vaikeuksien ymmärtämisen lisäksi meidän on kehitettävä lisää takaisinmaksukanavia liiketoiminnan sujuvan etenemisen varmistamiseksi.

Samalla näemme myös Kiinan ja Venäjän välisen kaupan valtavan potentiaalin ja laajat tulevaisuudennäkymät. Nykyisistä haasteista huolimatta Kiinan ja Venäjän välinen taloudellinen ja kaupallinen yhteistyö jatkuu vakaana ja syvenee edelleen. Venäjän markkinoiden jatkuvan kehityksen ja erityisesti tekstiiliteollisuuden nopean nousun myötä uskomme, että CIXING'stäysin tietokoneistetut litteät neulekoneeton suuri potentiaali näillä markkinoilla.Tapaamisen jälkeen olemme vahvistaneet luottamustamme ja uskomme, että maan vahvalla tuella pystymme voittamaan nykyiset vaikeudet, ratkaisemaan takaisinmaksuongelman ja edistämään Kiinan ja Venäjän välisen kaupan kestävää kehitystä. Johtavana yrityksenä vuonnatäysin tietokoneistetut litteät neulekoneet, CIXING jatkaa Venäjän markkinoiden syvällistä tutkimista ja myötävaikuttaa maiden välisen taloudellisen ja kaupallisen yhteistyön syvälliseen kehittämiseen.

Tulevaisuudessa jatkamme yhteistyön ja vaihdon vahvistamista venäläisten asiakkaiden kanssa sekä tuotteiden laadun ja palvelutason jatkuvaa parantamista vastaamaan markkinoiden kysyntään. Samalla kiinnitämme huomiota myös kansainvälisen tilanteen muutoksiin ja sopeutamme joustavasti liiketoimintastrategioitamme varmistaaksemme yhtiön tasaisen kehityksen. Uskomme, että molempien osapuolten yhteisillä ponnisteluilla Kiinan ja Venäjän kauppa tuo paremman huomisen.