Luokittelu
 

Analyysi Kaakkois-Aasian maiden tietokoneistetun litteän neulekoneen kysynnästä

Date:2024-05-10

Ensinnäkin syyt kysynnän kasvuun

1. Teollisuuden parantaminen: Kaakkois-Aasian maiden taloudellisen kehityksen myötä niiden neule- ja vaateteollisuus uudistuvat jatkuvasti, ja tuotannon tehokkuutta ja tuotteiden laatua koskevat vaatimukset kohoavat jatkuvasti. Edistyksellisenä tuotantolaitteena tietokoneistettu tasainen neulekone voi parantaa huomattavasti neulevaatteiden tuotannon tehokkuutta ja laatua, joten yhä useammat Kaakkois-Aasian yritykset suosivat sitä.

2. Työvoimakustannusten nousu: Kaakkois-Aasian maiden työvoimakustannukset nousevat, minkä vuoksi yritysten on löydettävä tehokkaampia tuotantomenetelmiä kustannusten alentamiseksi.Tietokoneistettu tasainen neulekonevoi vähentää huomattavasti manuaalista käyttöä ja parantaa tuotannon tehokkuutta, mikä vähentää yritysten työvoimakustannuksia.

3. Ympäristönsuojeluvaatimusten parantaminen: Ympäristötietoisuuden jatkuvan parantamisen myötä myös Kaakkois-Aasian maiden neule- ja vaateteollisuuden ympäristönsuojeluvaatimukset paranevat jatkuvasti. Tietokoneistettu tasainen neulekone ottaa käyttöön tietokoneohjauksen, joka voi toteuttaa tarkan neulonnan ja vähentää jätteen syntymistä, mikä täyttää ympäristönsuojelun vaatimukset.


Toiseksi kysynnän kasvualue

1. Bangladesh: Bangladesh on yksi suurimmista neulevaatteiden valmistajista maailmassa, ja sen käsikäyttöistä litteää neulekonetta on suuri määrä. Taloudellisen kehityksen ja nousevien työvoimakustannusten myötä tässä maassa myös tietokoneistettujen litteänneulekoneiden kysyntä kasvaa.

2. Kambodža: Kambodžan neule- ja vaateteollisuus kehittyy myös, ja myös tietokoneistettujen litteänneulekoneiden kysyntä kasvaa.

3. Vietnam: Vietnam on yksi niistä maista, joiden taloudellinen kehitys on nopeaa Kaakkois-Aasiassa, ja sen neule- ja vaateteollisuus kehittyy jatkuvasti, ja tietokoneistettujen litteänneulekoneiden kysyntä kasvaa vähitellen.


Kolmanneksi yritykset, joilla on kasvava kysyntä

1. Kotimaiset yritykset: "Belt and Road Initiativen" edistämisen myötä yhä useammat kotimaiset yritykset ovat alkaneet investoida ja rakentaa tehtaita Kaakkois-Aasian maihin, ja myös niiden tietokoneistettujen litteänneulekoneiden kysyntä kasvaa.

2. Paikalliset yritykset: Jotkut paikalliset yritykset Kaakkois-Aasian maissa ovat vähitellen tietoisia eduistatietokoneistettu tasainen neulekones ja alkaa ostaa ja käyttää tietokonepohjaisia ​​litteäneulekoneita.


Neljänneksi tulevan kehityksen suuntaus

1. Lisääntynyt kilpailu markkinoilla: Tietokoneistettujen litteänneulekoneiden kysynnän kasvaessa kilpailu markkinoilla kovenee. Yritysten on jatkuvasti parannettava tuotteiden laatua ja teknistä tasoa pysyäkseen voittamattomina markkinakilpailussa.

2. Tuotteen päivittäminen: Tieteen ja tekniikan jatkuvan kehityksen myötätietokoneistettu tasainen neulekonemyös päivitetään. Yritysten on jatkuvasti esitettävä uusia tuotteita vastatakseen markkinoiden kysyntään.

3. Markkinaosuuden kasvu: Kun Kaakkois-Aasian maiden kotimaiset yritykset investoivat ja rakentavat tehtaita, myös kotimaisten tietokoneistettujen litteänneulekoneyritysten markkinaosuus kasvaa vähitellen.